NÔNG THÔN MỚI
Hồng Phong: Khởi sắc trên quê hương Nông thôn mới
24/08/2021 12:00:00

Trong 10 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, được sự quan tâm lãnh đạo của Huyện ủy – TTHĐND – UBND huyện, cùng với các phòng ban ngành đoàn thể huyện, sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương, với sự hỗ trợ đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước, tinh thần nỗ lực của cán bộ và nhân dân trong xã, địa phương xã nhà đạt được nhiều kết quả phấn khởi, công tác tổ chức chỉ đạo, điều hành thực hiện các bước đảm bảo theo quy định, ổn định hiệu quả, nhận thức và ý thức của cán bộ, đảng viện và nhân dân được nâng cao, hăng hái tích cực hưởng ứng trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Đến nay xã Hồng Phong đã hoàn thành 19/19 Tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Diện mạo quê hương Hồng Phong ngày càng đổi mới

            Đảng bộ, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tập trung chỉ đạo vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển dịch vụ thương mại, kinh doanh dịch vụ, xây dựng nhiều mô hình kinh tế làm ăn có hiệu quả như: mở xưởng mộc, may mặc, cơ khí, ... mang về lợi nhuận cao cho người dân.
            Lĩnh vực phát triển kinh tế, tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt khá trên 10%. Cơ cấu kinh tế nông thôn dần chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ.
 
                              Nhân dân tích cự chuyển đổi cơ cấu cây trồng tăng thu nhập  

Đặc biệt, những năm qua, cùng với việc tập trung phát triển sản xuất, giảm nghèo thì việc đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu cũng được Đảng bộ, chính quyền xã Hồng Phong tập trung thực hiện bằng nhiều giải pháp. Trong đó, xã đã chú trọng đầu tư cho phát triển hạ tầng giao thông nông thôn, nhằm thúc đẩy kinh tế, xã hội ở địa phương ngày càng đi lên. Cụ thể như trong việc huy động nguồn lực đầu tư để thực hiện các công trình thì ngoài nguồn lực đầu tư của Nhà nước, xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cán bộ, đảng viên nêu gương sáng, từ đó tạo được sự đồng thuận trong nhân dân và tự nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới.

Cơ sở hạ tầng thiết yếu như trường học, cơ sở vật chất văn hóa, công trình giao thông thủy lợi tiếp tục được đầu tư xây dựng tương đối hoàn chỉnh.

Cơ sở hạ tầng được nâng cao nhờ Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới 

Lĩnh vực văn hóa xã hội giáo dục y tế, các phong trào văn hóa thể dục thể thao có nhiều chuyển biến tích cực.

Công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, đoàn thể hoạt động nề nếp, hiệu quả, đạt trong sạch vững mạnh và tập thể lao động tiên tiến.

An ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, đã tác động tích cự làm thay đổi bộ mặt nông thôn, kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn thiện, tạo điều kiện cho việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đời sống vật chất và tinh thần người dân được cải thiện đáng kể.

Đảng ủy, Chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các ngành, đoàn thể làm tốt công tác vận động, tuyên truyền quần các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây nông thôn mới. Đẩy mạnh cuộc vận động " Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới". Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc xây dựng các hạng mục công trình cơ sở hạ tầng phục vụ quản lý, điều hành và an sinh xã hội.

Sau khi hoàn thành chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020. Xã Hồng Phong tiếp tục phấn đấu xây dựng, hoàn thiện 18 tiêu chí theo Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Hải Dương, tiến tới xã Hồng Phong đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Chưa bao giờ quê hương Hồng Phong khởi sác như hôm nay. Diện mạo Hồng Phong thay đổi từng ngày. Đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện nâng cao. Với những kết quả đạt được trong thời gian qua chính là động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hồng Phong thực hiện ngày càng tốt hơn Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới nhằm góp phần nâng tầm xã Hồng Phong, tạo được sự phấn khởi và niềm tin trong nhân dân.

Photo: Quang Cường 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2599
Trước & đúng hạn: 2598
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:09/12/2023 12:26:22)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HỒNG PHONG - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Tạ Hồng Nam- Phó chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Hồng Phong, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0984 650 366

Email: tahongnam1975@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0