CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Mô hình sản xuất nông nghiệp tập trung có giá trị kinh tế cao tại xã Hồng Phong
28/04/2023 02:33:53

Mô hình sản xuất nông nghiệp tập trung có giá trị kinh tế cao tại xã Hồng Phong

   Xã Hồng Phong là một xã thuần nông thuộc huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, có lợi thế về sản xuất nông nghiệp, ngành sản xuất chính là trồng trọt, chiếm trên 80% giá trị sản xuất nông nghiệp. Những năm gần đây với chủ trương, đường lối mới của Đảng và Nhà nước nói chung và của cấp Ủy, chính quyền địa phương nói riêng, phù hợp với lòng dân nên việc khai thác, sử dụng diện tích đất nông nghiệp ngày càng tốt hơn, bình quân giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích ngày một cao.  Người nông dân tích cực hưởng ứng chuyển dịch cơ cấu cây trồng, phát triển một số loại cây trồng phù hợp với điều kiện sinh thái, thổ nhưỡng của từng vùng trong xã. Tiêu biểu có nhân dân thôn My Đồng, My Động 2, đã đưa vào thử nghiệm một số cây trồng mới cho năng suất cao chất lượng tốt như các giống ngô lai: PC111, cây cam Vinh…, nhằm đa dạng hóa các sản phẩm nông nghiệp, nâng cao thu nhập hộ gia đình.Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại hai thôn còn tồn tại một số mặt hạn chế như: Việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng không đồng đều, hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp chưa cao. Thôn chưa có quy hoạch, bố trí sử dụng đất đối với từng loại cây trồng cụ thể dẫn tới tình trạng sản xuất phân tán, manh mún. Việc sản xuất cây trồng còn chạy theo phong trào và giá cả thị trường, phá vỡ quy hoạch và thiếu bền vững. Công tác thông tin, dự báo thị trường chưa tốt, dẫn tới thua thiệt cho người nông dân. người nông dân chưa thực sự tìm được một loại cây trồng phù hợp, vừa cho năng suất, chất lượng tốt vừa có giá trị kinh tế cao. 
 
   Đây là vấn đề đòi hỏi địa phương nói chung và nhân dân hai thôn nói riêng phải tiến hành điều chỉnh cơ cấu diện tích và đề ra các giải pháp nhằm định hướng phát triển một loại cây hàng hóa tương xứng với tiềm năng về tài nguyên đất đai, điều kiện khí hậu; phù hợp với nhu cầu thị trường và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội xã Hồng Phong.
 Năm 2022, địa phương đã cho phép hộ gia đình ông: Phạm An Tới, thôn Đức Chính, huyện Cẩm giàng, tỉnh Hải Dương về xây dựng khu sản xuất nông nghiệp có giá trị kinh tế cao. Khu vực cho thuê đất, tích tụ ruộng đất chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung có giá trị kinh tế cao thuộc diện tích màu hai thôn My Đồng và My Động 2 xã Hồng Phong, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Khu vực trồng màu có tổng diện tích đất là 45 ha. Diện tích được thuê, tích tụ ruộng đất để sản xuất là 17,88 ha. Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng và áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất đã tạo công ăn việc làm cho nhân dân, khai thác những tiềm năng, lợi thế về đất đai và lao động của địa phương.
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2599
Trước & đúng hạn: 2598
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:09/12/2023 13:11:21)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HỒNG PHONG - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Tạ Hồng Nam- Phó chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Hồng Phong, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0984 650 366

Email: tahongnam1975@gmail.com

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 28
Tất cả: 104,970