NÔNG THÔN MỚI
MTTQ và các đoàn thể xã Hồng Phong, 2 HTX DVNN phối hợp với XNKTCT thủy lợi huyện ra quân VSMT khơi thông dòng chảy trên các tuyến kênh mương trên địa bàn xã Hồng Phong
10/06/2022 12:00:00

 
   Trong những năm qua công tác Bảo vệ môi trường, thu gom rác thải trên địa bàn xã nhà đã được cấp Ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo, sự vào cuộc tích cực của các tổ chức ban ngành, đoàn thể, sự đồng lòng hưởng ứng thực hiện của các tầng lớpnhân dân, công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải đã có những chuyển biến tích cực từng bước góp phần làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường trên địa bàn xã. Tuy nhiên khi đời sống xã hội phát triển, mức sinh hoạt của người dân ngày được nâng cao, các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ ngày được phát triển và mở rộng, theo đó rác thải sinh hoạt ngày một ra tăng, trong khi vấn đề xử lý rác thải còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu xử lý rác hiện nay. Đặc biệt là rác thải nông nghiệp trên đồng ruộng, khu chuyển đổi cây trồng và vật nuôi,
 
   Ngày 5/6/2022, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cùng các đoàn thể chính trị xã hội, 2 Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Hồng Phong phối hợp với Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện Thanh Miện ra quân vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy trên các tuyến kênh mương trên địa bàn xã Hồng Phong.
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2599
Trước & đúng hạn: 2598
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:09/12/2023 13:15:38)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HỒNG PHONG - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Tạ Hồng Nam- Phó chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Hồng Phong, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0984 650 366

Email: tahongnam1975@gmail.com

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 28
Tất cả: 104,970