CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Hội đồng nhân dân xã Hồng Phong khóa II, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 5
26/07/2023 12:00:00

Hội đồng nhân dân xã Hồng Phong khóa II, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 5

Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân xã khoá II diễn ra ½ ngày; buổi sáng ngày 21/7/2023, tại Hội trường nhà văn hoá trung tâm xã. Tham dự kỳ họp đại biểu huyện có đồng chí trưởng ban pháp chế HĐND huyện; đại biểu hội đồng nhân dân huyện ứng cử trên địa bàn xã, đài phát thanh huyện dư và đưa tin. Đại biểu xã các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ xã, các vị đại biểu HĐND xã; Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận tổ quốc, Trưởng các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ công chức xã, trưởng, phó Công an xã; Hiệu trưởng ba nhà trường, trạm trưởng y tế xã, Bí thư các chi bộ, trưởng các thôn; Giám đốc 2 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, đài truyền thanh xã.

 

Hội đồng nhân dân xã tập trung xem xét các Báo cáo của UBND xã về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo thu, chi ngân sách xã 6 tháng đầu nặm nhiệm vụ thu chi 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách xã năm 2022; Báo cáo công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường 6 tháng đầu năm niệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 và Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Báo cáo tổ chức hoạt động của HĐND xã 6 tháng đầu năm nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; Báo các tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các hội nghị tiếp xúc cử tri và nhân dân trước kỳ họp thứ 5, HĐND xã.

Thông báo tham gia xây dựng chính quyền của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

 

Qua hoạt động thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn những vấn đề mà cử tri và các vị đại biểu HĐND xã quan tâm. Đồng thời xem xét các Báo cáo, tờ trình, kỳ họp nhất trí với nội dung các văn bản trình tại kỳ họp ghi nhận những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023 như sau.

1. Kết quả đạt được.

Sáu tháng đầu năm 2023 trong bối cảnh tình hình kinh tế có những biến động phức tạp đã ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân. Song sự quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND, sự tích cực vào cuộc của tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội và sự đồng thuận của nhân dân. Địa phương đã đạt được những kết quả đó là: Tổng giá trị thu nhập toàn xã ước đạt 287 tỷ 759 triệu 606 nghìn đồng, đạt 54,8% kế hoạch năm, trong đó:

- Giá trị thu nhập từ Nông nghiệp ước đạt 61 tỷ 776 triệu 506 nghìn đồng, đạt 60,8% kế hoạch năm.

- Giá trị thu nhập từ Tiểu thủ công nghiệp ước đạt 144 tỷ 300 triệu đồng, đạt 53,4% kế hoạch năm.

- Giá trị thu từ Dịch vụ thương mại ước đạt 81 tỷ 683 triệu 100 nghìn đồng, đạt 50,2% kế hoạch năm.

- Thu ngân sách xã 6 tháng đầu năm đạt: 4.234.884.343 đồng, đạt 57,46% kế hoạch năm.

- Chi ngân sách xã 6 tháng đầu năm: 3.611.871.547 đồng, đạt 49,01% kế hoạch năm.

 - Lĩnh vực về văn hoá xã hội có bước tiến bộ trên nhiều mặt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, công tác quốc phòng, quân sự địa phương được đảm bảo. Hệ thống chính trị tiếp tục được chăm lo xây dựng vững mạnh.

Tuy nhiên Hội đồng nhân dân xã cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế cần phải tập trung chỉ đạo giải quyết trong thời gian tới như: Còn một số thôn chưa kiện toàn được tổ dịch vụ đánh bắt diệt chuột đã ảnh hưởng đến việc sản xuất nông nghiệp; Việc chỉ đạo xây dựng quy hoạch tổng thể xã Nông thôn mới còn chậm; kế hoạch sử dụng đất đai, các dự án điểm dân cư chưa thực hiện được; Tiến độ xử lý đất dôi dư chậm, hiệu quả thấp dẫn đến việc đầu tư XDCB gặp khó khăn; việc ngăn chặn xử lý vi phạm luật đất đai còn xảy ra, chưa xử lý kịp thời nhất là đất nghĩa trang, nghĩa địa. Công tác vệ sinh môi trường có lúc có nơi còn hạn chế; việc tuyên truyền nhân dân mua BHYT, BHXH tự nghuyện kết qua chưa cao; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên còn cao 9/42 ca; Tiến độ thực hiện Đề án 06 của Chính phủ nhất là việc kích hoạt tài khoản ĐDĐT cho công dân còn chậm; Vi phạm trật tự an toàn XH có giảm, song tình trạng trộm cắp vặt và thanh thiếu niên có biểu hiện gây mất ANTT còn diễn ra trên đại bàn xã; Công tác quân sự địa phương vẫn còn công dân chốn tránh chấp hành Luật nghĩa vụ quân sự.

2. Một số chỉ tiêu, mục tiêu chủ yếu 6 tháng cuối năm 2023.

* Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu gieo cấy vụ mùa, kế hoạch sản xuất cây trồng vụ đông, đảm bảo cơ cấu trà, lịch thời vụ, gắn với công tác phòng chống úng nội đồng, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất điều kiện cho công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

- Chuẩn bị tốt các điều kiện, cơ sở vật chất cho khai giảng năm học mới 2023-2024. Phấn đấu huy động 55% trở lên số cháu trong độ tuổi vào nhà trẻ. 100% số cháu trong độ tuổi vào mẫu giáo, đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng đại trà, chất lượng mũi nhọn; phấn đấu cả 3 nhà trường giữ vững danh hiệu trư­­­ờng chuẩn Quốc gia; trường Mầm non chuẩn quốc gia mức độ 2, trường THCS và trường Tiểu học chuẩn quốc gia mức độ 1.

- Làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân; tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tiêm Vacxin phòng chống dịch bệnh đầy đủ kịp thời, không để dịch bệnh xảy ra. Làm tốt công tác dân số, giám chỉ tiêu về tỷ suất sinh thô và giảm tỷ lệ người sinh con thứ 3 trở lên. Giữ vững danh hiệu“Chuẩn Quốc gia về y tế”.

- Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đặc biệt là công tác đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ 27/7/1947-27/7/2023.

- Tăng cường công tác quản lý thu, chi ngân sách xã bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, trọng tâm là nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động bộ phận Một cửa xã.

- Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời làm tốt công tác nắm nguồn thanh niên để thực hiện việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện các công việc đột phá tại địa phương.

- Đôn đốc tiến độ, giám sát chặt chẽ việc thi công các công trình, dự án đang xây dựng trên địa bàn xã.

- Tiếp tục triển khai các giải pháp hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao; tăng cường công tác quản lý đất đai có hiệu quả.

- Giữ vững chính quyền đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, xuất sắc.

- Tại kỳ họp thông qua 10 Nghị quyết gồm:

1- Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023.

2- Nghị quyết về Quyết toán thu, chi ngân sách xã năm 2022

3- Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát năm 2024 của HĐND xã

4- Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2024

5- Nghị quyết về việc Quy hoạch chung xây dựng xã Hồng Phong, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương đến năm 2030.

6- Nghị quyết về việc đề nghị phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

7- Nghị quyết về việc đề nghị phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023 và điều chỉnh phân bổ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023.

8-  Nghị quyết về việc chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình: Đường vào trạm y tế xã Hồng Phong.

9- Nghị quyết về việc Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng đường Quang Trung đi tỉnh lộ 392B xã Hồng Phong.

10- Nghị quyết về việc chủ trương đầu tư dự án xây dựng: Cải tạo, sửa chữa nhà lớp học 2 tầng 8 phòng trường tiểu học Hồng Phong (Điểm trường 2).

Sau 1/2 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc với tinh thần dân chủ, đổi mới và trách nhiệm, kỳ họp đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 2575
Trước & đúng hạn: 2574
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:05/12/2023 06:09:00)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HỒNG PHONG - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Tạ Hồng Nam- Phó chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Hồng Phong, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0984 650 366

Email: tahongnam1975@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0