TIN TỔNG HỢP KHÁC
Tuyên truyền thu quỹ phòng chống thiên tai năm 2023, mức thu quỹ PCTT và đối tượng được miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp quỹ PCTT năm 2023
28/06/2023 12:00:00

Tuyên truyền thu quỹ phòng chống thiên tại năm 2023, mức thu quỹ PCTT và đối tượng được miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp quỹ PCTT năm 2023

Căn cứ Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ ban hành quy định về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai và Nghị định 83/2019/NĐ-CP ngày 12/11/2019 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của của Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 quy định về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai;

Thực hiện Công văn số 01/QPCTT-CQQLQ ngày 10 tháng 02 năm 2023 của Giám đốc Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Hải Dương về việc Báo cáo kết quả thu Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2022 và xây dựng kết hoạch thu Quỹ năm 2023, Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và UBND các xã, thị trấn;

Thực hiện công văn số 717/UBND-NN&PTNT của UBND huyện Thanh Miện ngày 23/02/2023 V/v Báo cáo kết quả thu Quỹ phòng chống thiên tai năm 2022 và xây dựng kế hoạch thu Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2023;

Thực hiện chỉ đạo của cơ quan cấp trên, Ủy ban nhân dân thị xã triển khai công tác thu quỹ phòng chống thiên tai trên địa bàn xã năm 2023 với các nội dung chủ yếu liên quan thu Quỹ như sau:

I. Đối tượng và mức đóng góp

-   Mức đóng góp bắt buộc từ các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn một năm là 0,02% trên tổng giá trị tài sản hiện có theo báo cáo tài chính lập ngày 31 tháng 12 hằng năm của tổ chức báo cáo cơ quan Thuế, nhưng tối thiểu 500.000 đồng, tối đa 100 triệu đồng và được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức.

-   Đóng góp, tài trợ, hỗ trợ tự nguyện của các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn cho Quỹ phòng, chống thiên tai cấp huyện được vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

-   Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi đến tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao

động bình thường theo quy định của pháp luật về lao động đóng góp như sau:

+ Cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở Trung ương, ở tỉnh, ở huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh (cấp huyện), ở xã, phường, thị trấn (cấp xã) và lực lượng vũ trang đóng góp một phần hai của mức lương cơ sở chia cho số ngày làm việc trong tháng.

(VD: 1/2 * Mức lương cơ sở/số ngày làm việc trong tháng = 1/2

*1.490.000 đồng/22 ngày = 34.000 đồng);

+ Người lao động làm việc theo hợp đồng trong các doanh nghiệp đóng một phần hai của mức lương tối thiểu vùng chia cho số ngày làm việc trong tháng theo hợp đồng lao động. Người lao động giao kết hợp nhiều hợp đồng với nhiều doanh nghiệp chỉ phải đóng 01 lần theo 01 hợp đồng lao động có thời gian dài nhất.

+ Người lao động khác, ngoài các đối tượng nêu trên, đóng góp 10.000

đồng/người/năm.

Hỗ trợ, đóng góp tự nguyện của các tổ chức, nhân trong nước nước ngoài.

-   Các nguồn hợp pháp khác (nếu có).

    II. Đối tượng được miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp quỹ
   II.1. Đối tượng được miễn đóng góp
 Đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng theo quy định tại Điều 3 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09 tháng 12 năm 2020.
 
-   Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

-   Hạ sỹ quan, chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong lực lượng vũ trang đang hưởng phụ cấp sinh hoạt phí.

-   Sinh viên, học sinh đang theo học tập trung, dài hạn tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, Dạy nghề.

-    Người khuyết tật hoặc bị suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên; người mắc bệnh hiểm nghèo hoặc mắc bệnh tâm thần có chứng nhận của bệnh viện từ cấp huyện trở lên.

-   Người đang trong giai đoạn thất nghiệp hoặc không có việc làm từ 06 tháng trong 01 năm trở lên.

-   Phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi.

Thành viên hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo; thành viên hộ gia đình các đặc biệt khó khăn, các khu vực III các thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủcác văn bản pháp luậtliên quan; thành viên hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, dịch bệnh, cháy nổ, tai nạn.

-   Hợp tác xã không có nguồn thu.

-   Tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn trong năm bị thiệt hại do thiên tai gây ra về tài sản, nhà xưởng, thiết bị khi phải tu sửa, mua sắm với giá trị lớn hơn hai phần vạn (0,02%) tổng giá trị tài sản của tổ chức hoặc phải ngừng sản xuất kinh doanh từ 05 ngày liên tục trở lên có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.

            II.2. Đối tượng được giảm, tạm hoãn đóng góp

Tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn được miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp thì được xem xét giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ cấp tỉnh. Mức giảm đóng quỹ tương ứng mức giảm thuế thu nhập doanh nghiệp do cơ quan thuế công bố hàng năm.
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2599
Trước & đúng hạn: 2598
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:09/12/2023 11:58:43)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HỒNG PHONG - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Tạ Hồng Nam- Phó chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Hồng Phong, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0984 650 366

Email: tahongnam1975@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0